logo-mini
ژورنالی- مدلینگ و پرتره دسته بندی نمونه کار

طراحان مد اولین گروهی هستند که در یک پروژه مدلینگ
شروع به کار می کنند. و یکی از بهترین راه ها برای نمایش
طراحی و خلاقیتشان استفاده از عکاسی مدلینگ و تهییه
ژورنال است